Kadra przedszkola

Strona glówna / Kadra / Kadra przedszkola

Kadrę pedagogiczną stanowią młodzi, nauczyciele z wyższym wykształceniem pedagogicznym, którzy zapewnią profesjonalną opiekę edukacyjną i wychowawczą dzieci. Personel przedszkola to ludzie o wysokiej kulturze osobistej i wrażliwości, nastawieni na zaspokajanie indywidualnych potrzeb i pobudzenie zainteresowań zgodnie z możliwościami intelektualnymi każdego dziecka. Cała nasza kadra ukończyła kurs BHP oraz pierwszej pomocy.

‹Nasza kadra bierze udział w licznych warsztatach, szkoleniach i kursach m.in.:

 1. Jak wspierać rozwój emocjonalny dziecka.
 2. ‹ Jak rozwijać kreatywne myślenie u dziecka.
 3. Neurodydaktyka.
 4. Uczyć bawiąc, bawić ucząc.
 5. ‹‹Terapia ręki i stopy.
 6. Metoda projektu.
 7. Nauczania ukryte w zabawach.
 8. Choreoterapia.
 9. ‹ Rozśpiewane, roztańczone przedszkole.
 10. Przygotowanie do nauki czytania.
 11.  Sześciolatek w szkole.
 12.  Agresja u dzieci.
 13.  Bajkoterapia.
 14.  Zastosowanie integracji sensorycznej.
 15.  Uczeń z autyzmem i zespołem Aspergera.
 16.  Animator zabaw. 
 17.  Skuteczne techniki motywowania ucznia do pracy. 
 18.  Grafolandia.
 19.  Trening skutecznego nauczyciela metodą T.Gordona.
 20.  Zwykłe i niezwykłe techniki plastyczne.
 21.  Hands-on HOW.
 22.  Once upon a story.
 23.  Recycling Vocabuary.
 24.  The games children should play. 
 25.  Sensoterapia. 
 26.  Dziecko nadpobudliwe ruchowo.
 27.  Logorytminka dla smyka. 
 28. ‹‹I wiele innych....

 

Aneta Moczydłowska – Achenbach - właściciel, dyrektor ds. pedagogicznych

Absolwentka Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej oraz Wyższej Szkoły Studiów Międzynarodowych na kierunkach filologia angielska oraz stosunki międzynarodowe. Ukończyła rówinież Organizacje i zarządzanie oświatą a także oligofrenopedagogikę- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. Obecnie studentka integracji sensorycznej. Posiada kwalifikacje pedagogiczne. Z dziećmi prowadziła zajęcia z języka angielskiego poprzez zabawy według programu Cookie and friends, Oxford. Uczestniczka wielu kursów i szkoleń z języka angielskiego. Uczyła dzieci w wieku od 2 do 6 lat w prywatnym przedszkolu. W tym czasie wypracowała własne pomysły oraz metody pracy. Poznawszy możliwości językowe dzieci znalazła właściwy sposób przekazu treści językowych.   


Monika Tomczyk


Ukończyła Uniwerytet im. Adama Mickiewicza o kierunku pedagogika ze specjalnością opiekuńczo- wychowawczą oraz edukacją wczesnoszkolną. Praca w przedszkolu jest jej celem zawodowym z uwagi na zamiłowanie do kształcenia dzieci. Stara się poprzez serdeczność i szczery uśmiech każdemu dziecku zapewnić poczucie akceptacji i bezpieczeństwa. Posiada wiedzę z obszaru diagnozowania dzieci pod kątem  motoryki małej i dużej. Wiedzę tą zdobyła na studiach oraz w trakcie pracy jako asystent nauczyciela przedszkola w Koninie oraz Cisewiu. Ważne dla niej jest przede wszystkim rozwój zgodnie z możliwościami dziecka oraz indywidualnego postrzegania świata. Praca z dziećmi sprawia jej wiele przyjemności i satysfakcji. W trakcie dotychczasowego doświadczenia zawodowego miała stały kontakt z rodzicami dzieci mających problem z zachowaniem, koncentracją oraz nauką.

 


Iwona Majtka


Ukończyła Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. W 2017 roku ukończyła studia w kierunku oligofrenopedagogika. Jest osobą konsekwentną i wytrwałą. Pasjonuje ją praca z człowiekiem, a przede wszystkim możliwość niesienia pomocy. Dotychczas pracowała w Przedszkolu w Koźminie prowadząc grupę sześciolatków. Prowadzi zajęcia muzyczne i rytmiczne, które ma nadzieję rozwiną w naszych maluszkach zamiłowanie do muzyki, ale przede wszystkim dostarczą im wiele radości i zabawy.   Prywatnie mama dwójki dzieci.  Jest osobą otwartą i przyjazną, dzięki czemu nawiązuje szybki kontakt z dziećmi. W swojej pracy stara się również być konsekwentna i stanowcza. Ważną cechą jej charakteru jest cierpliwość - tak istotna w kontaktach z maluszkami.                

 


Katarzyna Raszewska 

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Posiada kwalifikacje do pracy z dziećmi w przedszkolu.   Ma okazję wykorzystywać w swojej pracy dydaktycznej osiągnięcia z języka angielskiego. Z łatwością nawiązuje kontakt ze swoimi wychowankami. W pracy jest pełna ciekawych pomysłów nakierowanych na rozwój kreatywności i indywidualnych zdolności każdego dziecka. Jest osobą cierpliwą i konsekwentną, dzięki czemu dba nie tylko o sferę edukacyjną przedszkolaków, ale także potrafi dostrzec ich potrzeby emocjonalne.

 


Karolina Walczak

Pedagog przedszkolny z ponad dwunastoletnim stażem pracy z dziećmi, Ukończyła pedagogikę opiekuńczą oraz psychopedagogikę na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. W swym dorobku zawodowym ma wiele kursów i szkoleń (wychowawca kolonii i obozów, terapia dzieci agresywnych ”W kuźni Hefajstosa”, „Świadomość jedności”, Metody działań twórczych, Metody pracy z podmiotem”, „Trener rozwoju podmiotowości”, „Transformacje” warsztaty twórcze „Żywioły- Ziemia”). Cechuje ją duży spokój, cierpliwość i dokładność. Ma dobre wyczucie potrzeb dzieci oraz zdolność nawiązania z nimi bliskiego kontaktu. Dzieli się swoją wiedzą z młodszymi koleżankami.

 


Michalina Grześkiewicz

Ukończyła Wyższą Szkołę Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza oraz edukacja wczesnoszkolna z przedszkolną. Swe doświadcznie zdobyła jako opiekunka dziecięca. Z ogromną przyjemnością pomaga przedszkolakom odkrywać świat poprzez ciekawe zabawy edukacyjne. Umiejętnie łączy opiekuńczość z wymaganiami edukacyjnymi. Stawia sobie za cel poznanie potrzeb wychowanków i ukierunkowanie swojej pracy na ich indywidualne potrzeby. Jest osobą dynamiczną i zaangażowaną. Ofiarowuje dzieciom serdeczność, zapewniając jednocześnie poczucie bezpieczeństwa.

 


Monika Harasna

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Posiada specjalność edukacji elementarnej i terapii pedagogicznej oraz edukacji wczesnoszkolnej z wychowaniem przedszkolnym. W 2017 roku ukończyła studia podyplomowe na kierunku oligofrenopedagogika.Bardzo się stara, aby każdy dzień dla dzieci był ciekawą przygodą a dla niej samej nowym wyzwaniem. Praca z dziećmi dostarcza jej niezwykle dużo przyjemności oraz satysfakcji. Jest osobą otwartą, uśmiechniętą, pozytywnie nastawioną do życia. Jej pogodny charakter na pewno pomoże przekroczyć próg przedszkola nie jednemu maluchowi.

 


Kinga Raczkowska

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu oraz Wyższej Szkoły Pedagogiczno - Technicznej. Ukończyła studia podyplomowe o specjalności edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna. Prowadzi również z dziećmi zajęcia z  gimnastyki korekcyjnej. Posiada również wiele kursów i szkoleń m.in. szkolenie "Wczesne rozpoznawanie przyjmowania substancji psychoaktywnych". Dynamiczna i zawsze uśmiechnięta, z dużą starannością dba, by wszystkim podopiecznym czas upływał miło i pożytecznie. Zwraca szczególną uwagę na prawidłowy dobór literatury dla najmłodszych.

 


Ewa Wrzaskowska-Galas

Jest absolwentką Wyższej Szkoły im. Pawła Włodkowica w Płocku oraz Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Ukończyła studia magisterskie na kierunku pedagogika o specjalności opiekuńczo-wychowawczej. Ukończyła kursy tj. biblioterapia, profilaktyka uzależnień, agresywne zachowania dzieci i sposoby ich korygowania a także posiada kwalifikacje z oligofrenopedagogiki. Jest osobą miłą, pogodną i zawsze uśmiechniętą co powoduje, że dzieci czują się bezpieczne i kochane. Interesuje się przyrodą i sztuką. Z dużym zapałem wprowadza dzieci w tajemniczy świat zwierząt i roślin, starając się aby każdy dzień był dla nich nową interesującą przygodą.

 


Marta Mencel

Studentka wydziału pedagogiczno - artystycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uczy się na kierunku edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej. W naszym przedszkolu prowadzi zajęcia z rytmiki. Jej atutem jest gra na fortepianie, pianinie oraz gitarze klasycznej. Miła i serdeczna, z rytmem dotrzymuje towarzystwa dzieciom.

 

 


Kamil Więcławek

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Nauczyciel wychowania fizycznego, trener pływania, instruktor kickboxingu, ratownik WOPR a także kierownik i opiekun kolonii. Razem z dziećmi prowadzi gimnastykę z elementami karate.

 

 

 


Agnieszka Andrzejak

Nauczyciel dyplomowany. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, Łódzkiego a także Wałbrzyskiej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości. Ukończyła wiele kursów i szkoleń m.in. „"Zastosowanie integracji sensorycznej w zaburzeniach rozwoju mowy u dzieci od 3 roku życia",ADHD - praca z dzieckiem nadpobudliwym”, „Zachowania suicydalne wśród dzieci i młodzieży” .Pani Agnieszka jako logopeda pomaga dzieciom zajmując się badaniami w zakresie diagnozy stanu rozwoju mowy i terapii zaburzeń komunikacji różnych etapach rozwoju.

 


Aleksandra Bieniek

Absolwentka Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi na kierunku Edukacja wczesnoszkolna oraz resocjalizacja. Ukończyła również studia o kierunku oligofrenopedagogika a także ukończyła kurs polskiego języka migowego "PomigajMy" na poziomie zaawansowanym. Obecnie pełni funkcję Zastępcy Dyrektora. Bezustannie podnosi swoje kwalifikacje, wzbogaca wiedzę i umiejętności poprzez udział w kursach i szkoleniach. Zdobyła praktyczne umiejętności z zakresu: technik plastycznych, muzyczno-tanecznych, zajęć ruchowych, językowych, logopedycznych i innych. Dotychczasowe wykształcenie umożliwia jej prowadzenie zajęć według nowoczesnych metod i technik, dzięki którym rozwija u dzieci ich potencjał twórczy, samodzielność, dużą i małą motorykę, kształtuje wrażliwość emocjonalną, ciekawość świata i kompetencje społeczne. Bardzo wysoko ceni sobie relacje z rodzicami, które stara się budować i rozwijać poprzez codzienną rozmowę. Jest osobą energiczną, otwartą i pełną zapału, a praca z dziećmi to dla mnie wyzwanie i niekończące się źródło radości i satysfakcji.

 

 

Nina Kawecka

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu o kierunku pedagogika, edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim oraz edukacja elementarna i terapia pedagogiczna. W 2017 roku ukończyła również studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki. Nauczyciel kontraktowy z dodatkowymi kwalifikacjami tj. kierownik i organizator wycieczek, biblioterapia. Ofiarowuje dzieciom serdeczność, zapewniając jednocześnie poczucie bezpieczeństwa. Jest osobą miłą i serdeczną.
 
 
 
 
 
 
 

Agnieszka Majda

W 2011 roku ukończyła teologię o specjalizacji katecheczno-pastoralnej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W przedszkolu prowadzi zajęcia
z religii w najstarszej grupie 6-latków.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Anita Anastaziak 

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im M. Grzegorzewskiej w Warszawie. Jest pedagogiem specjalnym ze specjalizacją oligofrenopadagog, surdopedagog oraz pedagog terapii leczniczej a także logopedą.‹ W 2019 roku ukończyła kurs polskiego języka migowego na pozniomie zaawansowanym. Posiada umiejętność posługiwania się językiem migowym. Swoje doświadczenie zdobywała jako nauczyciel w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym oraz Zespole Szkół Technicznych. W przedszkolu pełni funkcję nauczyciela wpomagającego dla dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym. Praca z dziećmi daje jej wielką satysfację. Ma możliwość ciąglego rozwoju, doszkalania się, poszukiwania nowych metod pracy.
 
 
 

Magdalena Kudła

Absolwentka Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Kielcach na kierunku 

pedagogika, specjalność pedagogika wczesnoszkolna i przedszklna z terapią pedagogiczną. Przez 2 lata była nauczycielem w przedszkolu w Smaszewie. Aktualnie studentka języka angielskiego. Zawsze wesoła i uśmiechnięta, z wielką ochotą nawiązuje ciepłe relacje z dziećmi. Bardzo wysoko ceni sobie również kontakt z rodzicami. Jest osobą ciepłą, energiczną i pełną zapału, a praca z dziećmi to dla niej wyzwanie i niekończące się zródło radości. Prywatnie mama dwójki dzieci.
 
 
 
 

Beata Ścibior

Absolwentka Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej we Wrocławiu. W przedszkolu prowadzi zajęcia specjalistyczne z dziećmi z orzeczeniem o kształceniu specjalnym. Psycholog z dużym doświadczeniem, pracowała w Świetlicy profilaktyczno-wychowawczej, Sądzie Rejonowym w Turku, Centrum Pomocy Rodzinie, brała udział w licznych projektach tj. "Na jutro Pracujemy już dziś", "Przedszkole spełnionych marzeń" i wiele innych. 

 

 

 

 

 

‹


Małgorzata Wieczorkiewicz 

Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kierunku pracownik socjalny oraz pedagogika wieku przedszkolnego z pedagogiką wieku wczesnoszkolnego. Praca z dzieśmi sprawia jej wiele przyjemności i satysfacji. Stara się poprzez uśmiech i serdeczność zapewnić każdemu dziecku poczucie bezpieczeństwa. Swoje doświadcznie zdobyła jako pracownik Szkoły Podstawowej w Smaszewie oraz w żłobku na Muchlinie. Stara się patrzeć na problemy dzieci ich oczkami, co wymaga często indywidualnego podejścia do dziecka. 

 

 


Aneta Bartkowiak

Ukończyła szkolenie opiekunki dziecięcej oraz asystentki nauczyciela wychowania przedszkolnego prowadzone przez Centrum Szkoleń w Poznaniu. Jest urodzoną optymistką, kreatywną i chętną do działania oraz otwartą na to, co niesie ze sobą życie. Nie boi się wyzwań, a postawione cele realizuje przez zaangażowanie, pracowitość oraz dobrą organizację. Odkąd pamięta dzieci stanowiły ważną cześć jej życia zarówno w sferze prywatnej jak i zawodowej. Doświadczenie zdobyłam podczas stażu w naszym przedszkolu. Praca z maluchami przysparza jej mnóstwa pozytywnej energii i emocji. Obserwując dzieci uczy się od nich optymistycznej postawy do świata, czerpiąc inspirację i motywację do działania.

 

 


Izabella Ambroziak

Absolwentka Uniwerytetu Medycznego w Poznaniu. Rehabilitantka. W przedszkolu ćwiczy intensywnie z dziećmi z niepełnosprawnościami ruchowymi. Ukończyła wiele kursów m.in. PNF podstawowy, PNF w pediatrii, integracja sensoryczna, FITS- funkcjonalna indywidualna terapia skolioz, diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami sensorycznymi i posturalno-motorycznymi, terapia ręki, integracja sensoryczna oraz kurs Bobath.  Jest ciepłą i pogodną osobą. Zajęcia stara się przeprowadzać w formie zabawy tak aby dzieci chętnie ćwiczyły. W przedszkolu prowadzi również zajęcia z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. 
 
 
 
 
 
 

Justyna Mikolajczyk

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego na Wydziale Nauk o Wychowaniu na kierunku pedagogika wspierająca z profilaktyką niedostosowania społecznego, a także pracy socjalnej w pomocy społecznej oraz pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej na Uniwersytecie Poznańskim im. Adama Mickiewicza. Przez dwa lata pracowała w żłobku na stanosisku opiekunki dziecięcej oraz pełniła funkcję za-Dyrektora. Pani Justyna jest osobą wesołą, pogodną i ciepłą. Stawia sobie za cel poznanie małych wychowanków i ukierunkowanie swojej pracy na ich indywidualne potrzeby pamiętając, że dzieciństwo to beztroski czas- czas najpiękniejszych wspomnień.  
 
 
 
 
 


Paulina Wodzińska
Absolwentka Uniwesytetu Łódzkiego oraz Uniwersytetu i. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunkuach pedagogika społeczna w zakresie pracy opiekuńczej i socjalno-wychowawczej oraz praca socjalna.Z chęcią i zaangażowaniem wspiera nauczycieli w prowadzeniu różnego rodzaju zajęć, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć w języku angielskim. Takie cechy charakteru, jak: sumienność, bezkonfliktowość, zaangażowanie oraz poczucie humoru i pozytywne nastawienie do świata i ludzi czynią z pani Pauliny osobę wprost stworzoną do pracy z najmłodszymi. W dzieciach fascynuje ją sposób ich myślenia i rozumowania – niekonwencjonalny, niebanalny oraz niepohamowana ciekawość poznawcza otaczającego je świata. 
 
 
 
 

 

Anna Śmiechowska 
 
 

Jest nauczycielką wychowania przedszkolnego. W roku 2015 ukończyłam Wyższą Szkołę Pedagogiczno-Technczną na kierunku wychowanie wczesnoszkolne i przedszkolne.  Doświadczenie zdobyła pracując w przedszkolu w Uniejowie z dziećmi we wszystkich grupach wiekowych. Obecnie jest wychowawcą grupy „Myszki". W swojej pracy stosuje różne metody wspierające rozwój dzieci, które poznała na studiach, kursach i warsztatach doszkalających. Praca z dziećmi sprawia jej wiele radości i satysfakcji. Podziwia ich spontaniczność i entuzjazm oraz ciekawość świata. Lubi patrzeć na radość dzieci w momentach, kiedy zdobywają nową wiedzę oraz umiejętności, a także kiedy odkrywają razem tajniki otaczającego świata.

 
 

‹Natalia Grabarczyk 
W 2013 roku ukończyła studia na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu na kierunku fizjoterapia ze specjalnością neurologiczną.  Swoje doświadczenie zdobyła w pracy z dziećmi w innych przedszkolach.  Zawsze lubił pracę z dziećmi. Daje jej ona dużo satysfakcji, energii oraz przyjemności.  Szybko przywiązuje się do dzieci, mają one w sobie dużo niewinności, radości oraz bezinteresownej miłości. Ma szczere i wielkie chęci aby poszerzać swoje zdolności oraz wiedzę po to, aby jej podopieczni mogli uczyć się jak najwięcej. W naszym przedszkolu prowadzi nie tylko zajęcia z fizjoterapii, ale także gimnastykę korekcyno-kompensacyjną, terapię ręki oraz tańce. 
 
 
 

Izabela Wypiorczyk
 
 
‹‹‹

Posiada kwalifikacje do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Ukończyłam studia na kierunku: Pedagogika Przedszkolna z Pedagogiką Wczesnoszkolną oraz geografii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Bardzo lubi pracować z dziećmi a każde ich osiągnięcia wywołują uśmiech na jej twarzy. W pracy z dziećmi ceni sobie możliwość rozwoju i odkrywania coraz to nowszych form pracy. Poprzez prowadzone zajęcia stara się rozwijać dziecięcą kreatywność, niezwykłą pomysłowość i wyobraźnię. Jest osobą ciepłą, otwartą i szczerą. Łatwo nawiązuje kontakt z dziećmi zyskując ich uwagę i sympatię.

 

 

 
 
 
 
 
 
 


Copyright © 2011 Magiczna Chatka
Projekt i realizacja online24.pl
zrozumiałem X
Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookie.